NIFP jaarbericht 2020

In dit jaarbericht stellen we u graag op de hoogte van een aantal onderwerpen die in 2020 belangrijk voor ons waren.

Uiteraard is de coronapandemie, en wat dit voor onze organisatie heeft betekend, een belangrijk thema. Maar los daarvan is er ook voldoende te vertellen.

Bijvoorbeeld over onderwerpen zoals de ontwikkeling van een forensisch cv en de visualisering van het levensverhaal van een verdachte in het kader van een pro Justitia onderzoek.