Goede ervaringen met online Pro Justitia opleiding

Door de coronamaatregelen konden de lessen van  de pro Justitia opleiding van het NIFP dit jaar niet fysiek plaatsvinden. Aan het begin van de zomer is de lopende opleiding omgezet in een online variant.

Nog spannender was het te starten met nieuwe cursisten, die elkaar nog niet kenden.

In dit artikel vertellen cursisten van de nieuwe lichting hoe het bevalt.

Een van de deelnemers is Arjan van den Nagel. Hij is recent gestart als directeur van het Pieter Baan Centrum (PBC), de psychiatrische observatiekliniek van het NIFP.

Hij is positief over de manier waarop het NIFP heeft kunnen omschakelen naar online onderwijs. Arjan: ‘Ik vind dat goed is georganiseerd. De docenten hebben zich duidelijk prima voorbereid. Ook fijn is de aanwezigheid van een dagvoorzitter, die zorgt dat alles goed loopt.’

Duidelijke instructies

Arjans ervaringen worden bevestigd door zijn collega Joanne Nijkrake. Joanna is groepsleidster in het PBC. Ze wil aan de slag als forensisch milieuonderzoeker. De rapporteursopleiding is een vereiste voor deze functie.

Joanna: ‘Voorafgaand aan een les hebben we duidelijke instructies gekregen. Ik ben ook positief verbaasd over de mogelijkheden. Zoals gesprekken plenair, in groepjes, powerpoints en filmpjes delen.’ Als er weer een keuze mogelijk is, heeft Joanne toch een voorkeur voor de live-variant. Joanne: ‘Helaas blijft het netwerken met collega’s en daarmee het ‘vrije gesprek’ voor een groot deel uit via een beeldscherm. Er is wel ruimte voor discussie, maar dat loopt toch anders dan als je met elkaar in een ruimte zit.’

Praktijk live

Arjan geeft aan dat het live contact, ook in de online variant van de opleiding, belangrijk blijft. ‘We hebben het theoretische gedeelte via het beeldscherm gevolgd. Voor het praktijkdeel kan dat niet of maar deels. Als cursist schrijf je vijf pro Justitia rapportages onder begeleiding van een supervisor. Mijns inziens zal dit deel altijd, in ieder geval voor een deel, live moeten blijven, voor het contact met de onderzochte en de supervisor.’

Mix van voordelen

Lucy Fransen is onderwijskundige. Zij heeft de docenten geadviseerd bij de voorbereiding van hun online lessen. ’Wat ook helpt zijn de ervaringen van afgelopen voorjaar. Concentratie bleek toen lastiger tijdens online onderwijs dan in een klaslokaal. Een goede planning van presentaties en pauzes, opdrachten in groepen en interactieve elementen zijn daarom nog belangrijker.’ Lucy herkent het geluid van Joanne dat live onderwijs, als dat weer mogelijk is, toch de voorkeur blijft houden. ‘Uit de evaluatieformulieren komt duidelijk naar voren dat deelnemers het toch ook jammer vinden dat het onderwijs online is. Ze missen het contact met docenten en andere cursisten. Aan de andere kant is de waardering heel goed. Deze tijd heeft ons geleerd dat online onderwijs een heel waardevolle vorm kan zijn. We verwachten dan ook dat we afstevenen op een gemengde variant: een mooie mix die voordelen van zowel fysiek als online onderwijs combineert.’

Uitgebreid diagnostisch onderzoek

Aan gedragsdeskundigen die deelname aan de opleiding overwegen, wil Arjan nog het volgende meegeven: ‘Ik ervaar pro Justitia onderzoek als een prachtige uitdaging voor psychologen. Waar krijg je nog de kans om zulk uitgebreid diagnostisch onderzoek te doen? Leuk is ook dat je het rapport schrijft voor een heel andere discipline: het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Mijn streven is dat ik mijn bevindingen opschrijf zodat ze voor de lezers begrijpelijk zijn. Liefst dus ook inclusief de onderzochte.’