NIFP start met dienstverband voor pro Justitia rapporteurs

Gedragsdeskundigen kunnen nu ook in een dienstverband bij het NIFP werken als pro Justitia rapporteur.

Het merendeel van de rapportages worden momenteel door freelance rapporteurs geschreven. Een dienstverband kent een aantal voordelen ten opzichte van het werken als zelfstandige, waaronder het gebruik kunnen maken van Rijksoverheidregelingen en het gegarandeerde inkomen.

Pro Justitia rapportage is een onderzoek door een gedragskundige naar de geestesgesteldheid van een verdachte van een strafbaar feit.

Rapporteren biedt een unieke kans voor gedragsdeskundigen om een diepgaand en gedetailleerd onderzoek te doen naar de psychopathologie van een verdachte in relatie tot het ten laste gelegde delict.

Voor gedragsdeskundigen die de opleiding tot pro Justitia rapporteur nog niet hebben gevolgd, bestaat de mogelijkheid deze in verkorte vorm bij aanvang van het dienstverband te doorlopen.