Wetenschappelijk onderzoek binnen het NIFP

Het NIFP heeft een eigen wetenschappelijk bureau en verricht (in samenwerking met anderen) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie.

Deze actuele kennis en nieuwe inzichten delen wij actief met professionals in het forensische veld.

InĀ een animatievideo wordt nu op toegankelijke wijze uitgelegd waar het NIFP onderzoek naar doet en voor wie.