Michel Groothuizen per 1 mei plaatsvervangend hoofddirecteur DJI

Algemeen directeur van het NIFP Michel Groothuizen wordt vanaf vrijdag 1 mei plaatsvervangend hoofddirecteur DJI.

Hij neemt de plaats in die vrijkomt door het vertrek van Annelore Roelofs.

Michel was ruim 4,5 jaar algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.

Daarnaast is hij sinds 2009 raadsheer plaatsvervanger van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid was Michel eerder plaatsvervangd DG Straffen en Beschermen/directeur Jeugd en Sanctietoepassing en directeur Financieel Economische Zaken.