Gedragswetenschapper Dr. Elaine Pressman Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Dr. Elaine Pressman is op donderdag 11 januari onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Zij ontving deze onderscheiding uit handen van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) voor haar kennis over en bijdrage aan een betere risicoanalyse van gewelddadig extremistisch gedrag.

Door haar inspanning en samenwerking met het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een betere risicoanalyse van gewelddadig extremistisch gedrag mogelijk gemaakt. Het NIFP is hiermee als kenniscentrum voor risicoanalyses van verdachte en veroordeelde personen van extremistisch geweld succesvol op de kaart gezet.

Sinds ruim tien jaar is dr. Pressman een internationaal erkend expert op het gebied van de inschatting van de kans op gewelddadig extremisme. Het door haar ontwikkelde instrument, de Violent Extremism Risk Assessment (VERA) leverde daarvoor een belangrijke bijdrage aan internationale contra terroristische maatregelen. Inmiddels is de VERA-2R ontwikkeld met deskundigen van het NIFP. De VERA-2R geldt inmiddels als het leidende risicoanalyse-instrument voor gewelddadig extremisme.

De VERA-2R helpt om potentieel gewelddadige extremisten in een vroeg stadium te identificeren en te vervolgen. Het instrument is niet alleen preventief van belang, maar het kan ook gebruikt worden om programma’s voor het tegengaan van gewelddadig extremisme te evalueren binnen en buiten detentie. Forensische psychiaters en psychologen, medewerkers van de politie en reclassering, de AIVD en de NCTV maken gebruik van de VERA-2R. In Nederland wordt het instrument de VERA-2R gebruikt bij differentiatievraagstukken op de terroristenafdeling. In tal van andere landen wordt het instrument al ingezet, binnen de EU en bijvoorbeeld in de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore.

De Europese Commissie in Brussel erkent de VERA-2R als de meest belovende standaard. Mede op basis daarvan kreeg het NIFP subsidie voor het tot stand brengen van een Europese database en het trainen van Europese justitiële partners. Het NIFP wordt daarmee een internationaal kenniscentrum op het gebied van risicoanalyse van potentieel gevaarlijke extremisten en is al bezig deze kennis binnen Europa uit te dragen.

Dr. Pressman heeft het intellectuele eigendom van het VERA 2R-instrument overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Zij is de komende jaren nog betrokken bij het NIFP en de verdere ontwikkeling van de VERA-2R.