Eerste rapport WODC over afdeling moeilijk onderzoekbaren Pieter Baan Centrum

Vandaag is het eerste rapport van het WODC gepubliceerd over de afdeling voor moeilijk onderzoekbaren van het PBC.

Het WODC verricht ook de eindevaluatie, die in de zomer wordt verwacht.
Deze evaluatie geeft het eindoordeel over de afdeling.