Gevolgen coronavirus voor de activiteiten van het NIFP

Ook voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie hebben de maatregelen in het kader van het coronavirus gevolgen. Het uitgangspunt van het NIFP is onze activiteiten zo veel als mogelijk doorgang te laten vinden, met inachtneming van de richtlijnen en adviezen van de rijksoverheid en het RIVM.

Onderzoeksgesprekken in het kader van de pro Justitia rapportage worden indien mogelijk per Skype of telefoon gevoerd. In overleg met de Penitentiaire Inrichting wordt per geval beoordeeld of een gesprek in de inrichting mogelijk is, als dit in het kader van de rechtsgang wenselijk is.

Om de productie van de rapportages in het Pieter Baan Centrum (PBC) te kunnen garanderen, is het NIFP genoodzaakt de komende periode de capaciteit van het PBC te halveren. Dit betekent dat er tijdelijk plek is voor circa 15 observandi. Al het bezoek aan het PBC, behalve bezoek noodzakelijk in het kader van de rechtsgang, is opgeschort.