21 januari Uitgesteld: Expertmeeting Rapporteren voor de verdediging

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Meetup, Beatrixgebouw Jaarbeursplein in Utrecht

Partij of onafhankelijk deskundige? Samen met het NRGD organiseert het NIFP een expertmeeting over het rapporteren voor de verdediging.

[Deze bijeenkomst wordt vanwege de COVID-maatregelen verschoven naar een later tijdstip. Zodra er een nieuwe datum bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.]

U wordt onder andere bijgepraat over de ontwikkelingen vanuit wetenschappelijk perspectief. Ook staan we stil bij de rapportagepraktijk vanuit het perspectief van de rapporteur en het NIFP. Na de pauze komen de processpartijen zoals de verdediging, het OM en het ZM aan het woord.

Programma

12.30 uur - Inloop en ontvangst met koffie/thee/broodjes
13.00 uur - Opening door dagvoorzitter Yvo van Kuijck

13.05 uur - Ontwikkelingen vanuit wetenschappelijk perspectief
Door Michiel van der Wolf (Hoogleraar forensische psychiatrie, Universiteit Leiden; Hoofddocent strafrecht, Rijksuniversiteit Groningen).

Wat leert onderzoek ons over de waarde van gedragskundige contra-expertise? Wat leert onderzoek uit het adversaire rechtssysteem, waarin beide partijen een eigen deskundige meenemen, ons over de kwaliteit van rapportages voor de verdediging? Wat leert dat onderzoek ons over hoe beslissers kunnen omgaan met niet eensluidende adviezen?

13.45 uur - De rapportagepraktijk vanuit het perspectief van de rapporteur en het NIFP
Door Mike Sikkens (gz-psycholoog).

Vanuit ervaring als rapporteur PJ, ook voor de verdediging en als voormalig regiebehandelaar in de tbs zal Mike Sikkens kort terugblikken op de ontstaansgeschiedenis en vooral de actuele situatie beschrijven. Casuïstiek en inzichten vanuit de praktijk zullen de basis vormen van een inhoudelijke en praktische bespiegeling op een gevoelig thema vanuit meerdere invalshoeken, met uitnodiging tot vragen en discussie.

14.15 uur - Koffie/thee pauze

14.30 uur - Rondje procespartijen:

 • Verdediging
  Door Job Knoester (strafrechtadvocaat en lid van het college NRGD. Voorzitter Vereniging van TBS Advocaten).
  Waarom wil een advocaat zelf het NIFP om bemiddeling van een deskundige kunnen vragen? Hoe vaak wordt een rapport dat op initiatief van de verdediging is opgemaakt niet in het geding gebracht? Welke praktische zaken - zoals financiering - moeten op welke wijze worden geregeld als een advocaat via het NIFP een rapportage aanvraagt? Op deze en andere vragen geeft advocaat Job Knoester in vogelvlucht antwoord.
 • OM
  Door Floris Holthuis (advocaat-generaal bij het Ressortsparket in Den Haag).
  Wat vindt het openbaar ministerie van het door de verdediging zelfstandig inbrengen van rapportages; altijd hakken in het zand? Aan welke kwaliteitseisen dienen door de verdediging ingebrachte rapportages te voldoen? Wat verdient de voorkeur: volledig initiatief bij de verdediging of gezamenlijk komen tot (nieuwe of aanvullende) rapportage, eventueel via rechter of rechter-commissaris? Over deze en andere punten gaat Floris Holthuis graag in discussie met de andere sprekers en deelnemers.
 • ZM
  Door Yvo van Kuijck (voormalig senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en plv. voorzitter van de Landelijke adviescommissie plaatsing in de forensische langdurige psychiatrische zorg (LAP).
  Hoe gaat een rechter om met verzoeken van de verdediging om een contra-expertise en welke juridische criteria hanteert hij bij de beslissing op een dergelijk verzoek?

15.15 uur - Vragen en discussie
16.00 uur - Borrel