02 december Refereerbijeenkomsten over artikel 2.3 Wfz, ofwel: de schakelbepaling

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online, Zoom

Per 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte GGZ (Wvggz), artikel 2.3 van de Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet Zorg en Dwang (Wz&d) in werking getreden. In het najaar van 2019 en in 2020 werden in het kader hiervan een aantal refereerbijeenkomsten georganiseerd.

De huidige bijeenkomst is het vervolg hierop. Met behulp van casuïstiek wordt bekeken hoe de praktijk van het pro Justitia rapporteren zich ontwikkeld heeft nu de nieuwe wetten 1,5 jaar of langer zijn ingevoerd.

Aanmelden

Dit is een interne bijeenkomst en uitsluitend toegankelijk voor artsen en verpleegkundigen uit de DJI-inrichtingen.

Meld je aan via Rapporteuresnet - Refereerbijeenkomst 'Art. 2.3 Wet forensische zorg – bezint eer ge begint'.